El wok és una mena de paella rodona i es caracteritza per ser bombada en el fons, la grandària mitjana sol ser d’un diàmetre de 30 cm (o més). Normalment està feta d’acer, ferro colat i, fins i tot, n’hi ha d’alumini.
El principal avantatge del wok és la part còncava existent al seu interior. Aquesta forma proporciona una petita zona de calor intensa en el fons del wok amb una quantitat relativament petita d’oli. La forma permet remoure els aliments en diferents parts de la paella sense que hi hagi perill que es bolqui o es desbordi. Les parets corbades proporcionen la possibilitat que cap aliment quedi enganxat a la seva superfície, i si ho fa, la temperatura és bastant inferior a la del fons i per tant no es cremarà.